CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨ SỰ KIỆN

TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG

TỔ CHỨC LỄ ĐỘNG THỔ, KHỞI CÔNG

CHO THUÊ ÂM THANH ÁNH SÁNG

TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, KHAI TRƯƠNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

CHO THUÊ NHÀ BẠC , SÂN KHẤU – BÀN GHẾ

TIN TỨC